HPV Testi, HPV-DNA testi nasıl uygulanmaktadır?

HPV Testi Nasıl Yapılır

HPV Testi Nasıl Yapılır?

Kansız ve mukussuz olarak bir vaginal fırça yardımı ile kolayca alınan vaginal smear örneğinden veya küçük bir müdahale sonrası kondilomun kendisinden bir parça alınarak HPV'ye ait DNA'yı elde etmek (eğer HPV pozitif ise) mümkündür.

DNA eldesini takiben yapılan PCR sonuçları agaroz gel görüntüleme ile izlenir. Jel görüntülemede (+) sonuç HPV DNA'sının varlığını gösterir. Daha sonra chip teknolojisi kullanılarak en sık gözlenen 35 tip için inceleme yapılır.